# مشهد،_مرکز_استان_خراسان_رضوی

شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان نیشابور

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور شهرستان نیشابور یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی است. شهر نیشابور مرکز این شهرستان است. جغرافیا این شهرستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان فریمان

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان فریمان شهرستان فریمان از شهرستان‌های استان خراسان رضوی می‌باشد. مرکز این شهرستان شهر فریمان است. قلندرآباد، سفیدسنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان خلیل‌آباد

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان خلیل‌آباد شهرستان خلیل‌آباد یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران است. مرکز این شهرستان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید

شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان تایباد

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان تایباد شهرستان تایباد یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران می‌باشد. مرکز این شهرستان، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 157 بازدید