# شهرستان‌های_استان_خراسان_رضوی

شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان رشتخوار

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان رشتخوار شهرستان رشتخوار یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان شهر رشتخوار می‌باشد. نوخندان، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 119 بازدید

شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان خلیل‌آباد

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان خلیل‌آباد شهرستان خلیل‌آباد یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران است. مرکز این شهرستان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 108 بازدید

شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان تربت حیدریه

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه شهرستان تربت حیدریه یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران می‌باشد. مرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان تایباد

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان تایباد شهرستان تایباد یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران می‌باشد. مرکز این شهرستان، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 619 بازدید

شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان بردسکن

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن شهرستان بَردَسکَن از شهرستان‌های استان خراسان رضوی می‌باشد. مرکز این شهرستان شهر بردسکن است. در سال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید