شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان رشتخوار

شهرستان‌های استان خراسان رضوی

شهرستان رشتخوار

شهرستان رشتخوار یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان شهر رشتخوار می‌باشد. نوخندان، لطف‌آباد و چاپشلو دیگر شهرهای این شهرستان می‌باشند. در سال ۱۳۸۵، این شهرستان تعداد ۵۷٬۹۹۴ نفر جمعیت داشته است.

تقسیمات کشوری

بخش مرکزی شهرستان رشتخوار

  دهستان آستانه (رشتخوار)
  دهستان رشتخوار

شهرها: رشتخوار

بخش جنگل

شهر جنگل

  دهستان شعبه

شهرها: جنگل

/ 0 نظر / 117 بازدید