شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان تربت حیدریه

شهرستان‌های استان خراسان رضوی

شهرستان تربت حیدریه

شهرستان تربت حیدریه یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران می‌باشد. مرکز این شهرستان شهر تربت حیدریه است. بایک، دولت آباد، رباط سنگ و کدکن شهرهای دیگر آن هستند. در سال ۱۳۸۵، این شهرستان تعداد ۲۶۷٬۶۰۴ نفر جمعیت داشته است.

اطلاعات

شهرستان تربت حیدریه با جمعیتی بالغ بر 272400 نفر و 63423 خانوار دارای5 بخش بوده که اخیراً بخش‌های فیض آباد و رشتخوار از تربت حیدریه منفک و به شهرستان های مه ولات و رشتخوار ارتقاء داده شده اند .از لحاظ ارتباط دهی در حال حاضر بیش از 93% جمعیت شهرستان از نعمت تلفن بهره مند هستند ، مضافاً به اینکه 100% روستاهای بالای 5 نفر جمعیت شهرستان نیز دارای ارتباط بوده و در مجموع حدود 8/99 درصد جمعیت شهرستان به نوعی دسترسی به ارتباط دارند .

تقسیمات کشوری

بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه

  دهستان بالاولایت
  دهستان پائین ولایت

شهرها: تربت حیدریه

بخش بایک

  دهستان بایک

شهرها: بایک

بخش جلگه زاوه

  دهستان زاوه
  دهستان سلیمان
  دهستان صفائیه

شهرها: دولت‌آباد

بخش کدکن

  دهستان کدکن
  دهستان رقیچه

شهرها: کدکن

بخش جلگه رخ

  دهستان پائین رخ
  دهستان میان رخ
  دهستان بالا رخ

شهرها: رباط سنگ

/ 0 نظر / 30 بازدید