شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان خواف

شهرستان‌های استان خراسان رضوی

شهرستان خواف

شهرستان خواف یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است و مرکز آن شهر خواف می‌باشد که در ۲۵۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع است. سنگان، نشتیفان، قاسم‌آباد و سلامی دیگر شهرهای آن هستند.

این شهرستان با چهار بخش مرکزی، سنگان، جلگه زوزن، و سلامی و جمعیتی بیش از ۱۱۰ هزار نفر، در نوار مرز شرقی ایران قرار دارد و ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد.

این شهرستان از شمال به شهرستان رشتخوار، از غرب به شهرستان گناباد، از جنوب به شهرستان قاینات و از شرق به شهرستان تایباد و افغانستان متصل است.

تقسیمات کشوری

بخش مرکزی شهرستان خواف

  دهستان نشتیفان
  دهستان میان خواف

شهرها: خواف و نشتیفان

بخش سنگان

  دهستان پائین خواف
  دهستان بستان

شهر سنگان

بخش جلگه زوزن

  دهستان زوزن
  دهستان کیبر

شهرها: قاسم آباد

بخش سلامی

  دهستان بالاخواف
  دهستان سلامی

شهرها: سلامی

/ 0 نظر / 41 بازدید