شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان نیشابور

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور شهرستان نیشابور یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی است. شهر نیشابور مرکز این شهرستان است. جغرافیا این شهرستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان مه ولات

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان مه ولات شهرستان مه ولات از شهرستان‌های استان خراسان رضوی به مرکزیت شهر فیض‌آباد است. تقسیمات کشوری شهرستان مه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 39 بازدید

شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان گناباد

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان گناباد شهرستان گُناباد از شهرستان‌های جنوبی استان خراسان رضوی ایران است. مرکز این شهرستان شهر گناباد است. شهرستان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 295 بازدید

شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان قوچان

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان قوچان شهرستان قوچان از شهرستان‌های شمالی استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان شهر قوچان است. باجگیران ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید

شهرستان‌های استان خراسان رضوی _ شهرستان فریمان

شهرستان‌های استان خراسان رضوی شهرستان فریمان شهرستان فریمان از شهرستان‌های استان خراسان رضوی می‌باشد. مرکز این شهرستان شهر فریمان است. قلندرآباد، سفیدسنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید
خرداد 87
19 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست